Over het ontstaan van de Odd Fellows bestaan veel verhalen. De Orde is niet in de Middeleeuwen ontstaan, de eerste Odd Fellows moeten wij zoeken in Londen in de eerste helft van de 18e eeuw. Daar ontstond de eerste loge waarschijnlijk omstreeks 1736. In 1748 blijkt er al een behoorlijke organisatie te bestaan, want dan lezen we over het bestaan van de Loyal Aristarchus Loge nr. 9 van de Orde der Odd Fellows.

THOMAS WILDEY

Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord-Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geëmigreerde, uitsluitend mannelijke, Odd Fellows ontmoetten elkaar in de plaatselijke herbergen. Op maandagavond 26 april 1819 in de ‘Zeven Sterren Herberg’ in Baltimore, richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr. 1 in Baltimore op. Na een oproep in een plaatselijke krant verzamelde zich een aantal personen in deze herberg, en zo werd de eerste Odd Fellow loge in de U.S.A. gesticht. Thomas Wildey, de initiatiefnemer, werd unaniem gekozen als ‘Grand Master’. Dit moment is het begin van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF).

Vanwege de politieke verwikkelingen in Europa in het tweede deel van de 19e eeuw, emigreerden veel Scandinaviërs en Duitsers naar de Verenigde Staten. Zij ontmoetten daar de Odd Fellows en er ontstonden zelfs logeswaarin de zittingen werden gehouden in de landstaal van de leden. Vandaar was het nog maar een kleine stap om de IOOF in Europa te vestigen. Rond 1870 was de Orde vertegenwoordigd in Duitsland, Scandinavië en Zwitserland.

De Amerikaanse vicepresident Schuyler Colfax is de man, die zijn mede Odd Fellows zover heeft gekregen dat ze ermee instemden dat vanaf 1851 ook vrouwen lid konden worden van de Independent Order of Odd Fellows. De vrouwelijke leden van de Odd Fellows noemen zich Rebekkah’s. Vanaf 1868 kennen de Rebekkah’s eigen loges.