Het woord “loge” komt uit het Frans, waar het oorspronkelijk alleen een aanduiding was voor een beschutte plaats in het theater. Later werd het gebruikt door de Vrijmetselarij voor de plek waar men beschutting zocht tegen de buitenwereld. De Odd Fellows zijn het woord op dezelfde manier gaan gebruiken en geeft nog steeds “geborgenheid” aan.

Kijk hier om te zien waar er een loge is.