Odd Fellows vinden het belangrijk om mensen in nood of hulpbehoevenden dichtbij of verderaf te kunnen helpen. Daartoe ontwikkelen zij, meestal op loge niveau, maar bij bijzondere gelegenheden ook landelijk, acties om die hulp te kunnen bieden. Zo is daar b.v. het permanent bijhouden van de tuin van een hospice, een boekhandel beheren waarvan de winst voor het goede doel bestemd is, incidentele financiële ondersteuning van sport voor gehandicapten of van dak- en thuislozen. Daarnaast zullen velen van ons betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen en zwakkeren in de samenleving. Zie ook onze Nieuwsbrief.