De commissie Odd Fellow jeugdprijs en de VNBij de Odd Fellows in Nederland en België is er een speciale commissie die zich bezig houdt met jeugdactiviteiten. Deze commissie vormt de schakel tussen de Odd Fellows en jongeren in onze samenleving. De jeugdcommissie organiseert en coördineert een jaarlijkse essay wedstrijd. Daarnaast onderhoudt de jeugdcommissie ook contacten met de jeugdcommissies van de Odd Fellows in andere landen.>>Zie voor de winnaars van 2015 en de activiteiten voor 2016:  https://oddfellows.nl/de_vn